CROSS Zlín a.s.

Laboratorní informační a řídící systémy (LIMS)
Softwarové služby pro analytické laboratoře

LABSYSTÉM CLIENT SERVER - reference

Uživateli Labsystému jsou laboratoře mnoha typů, převažují laboratoře analýz vod.

Další typy laboratoří :

- hygienické (Zdravotní ústavy)

- servisní v oblasti vod, odpadů, ovzduší, kalů ap.

- zemědělské

- kontrola kvality podniků - chemická výroba, farmaceutická výroba, kovohutě, mlékárny

- specializované (Státní veterinární ústavy)

- mechanické (kovohutě, výroba střev)

- mikrobiologické (vody, potraviny)

 

Celkem se jedná o více než 100 laboratoří v ČR a SR. Konkrétní reference na vyžádání.