CROSS Zlín a.s.

Laboratorní informační a řídící systémy (LIMS)
Softwarové služby pro analytické laboratoře

LABSYSTÉM CLIENT SERVER - verze 7

Od verze  7.00.20 již nezveřejňujeme podrobné změny verzí. Každá aktualizace Labsystému obsahuje referenční příručku, jejíž souičástí je přehled všech změn verze.