CROSS Zlín a.s.

Laboratorní informační a řídící systémy (LIMS)
Softwarové služby pro analytické laboratoře

 

LABSYSTÉM CLIENT SERVER CLIENT SERVER

Verze 6.01.190-193

přístup do nové verze ARES - úpravy

Verze 6.01.185 -189

jen zvýšení verze, drobnější opravy bez vlivu na evidenci , individuální změny pro konkrétní uživatele

Verze 6.01.184

kalibrace - grafy s výpisem rovnice

Verze 6.01.183

hromadný výpočet s možností výtěžnosti

Verze 6.01.182

připojení přístroje online - rentgenový analyzátor s novým software

Verze 6.01.181

kalibrace - grafy s výpisem rovnice

Verze 6.01.175-180

jen zvýšení verze, příprava migrací na LS7 bez vlivu na stávající uživatele

Verze 6.01.174

pojmenování PDF - nové možnosti

Verze 6.01.173

fakturace nevyhovujících stanovení

Verze 6.01.172

časová razítka pro PDF

Verze 6.01.171

export PDF s přiloženými fonty

Verze 6.01.166-170

export surových vod pro ČHMU + jeho postupné úpravy

Verze 6.01.159 -165

jen zvýšení verze, drobnější opravy bez vlivu na evidenci , individuální změny pro konkrétní uživatele

Verze 6.01.158

Odesílání mailu jednotlivým zákazníkům s předností objednávek

Verze 6.01.157

Obejítí problému aktualizace Windows.
Možnost do SQL dotazů při tisku doplnit způsob úhrady.

Verze 6.01.156

Doplněna varianta odesílání mailů s předností objednávky před zákazníkem bez výběru.

Verze 6.01.155

Čarový kód - QR - přizpůsobení velikosti při tisku

Verze 6.01.154

Připravena možnost spojit přílohu v PDF k protokolu z Labsystému v PDF (není standardní funkcí, musí se realizovat pro konkrétního uživatele)

Verze 6.01.153

Možnost jiného popisu mailu při odesílání informativních tisků.

Verze 6.01.152

Komunikace s RUIAN

Verze 6.01.151

K dispozici obecná možnost načítání QR kódů pro případné rozšíření Labsystému.

Verze 6.01.150

Možnost záložní verze rozhodnutí o vypouštění.

Verze 6.01.149

Další možnosti substituce složek pro uložené obrázky v matricích

Verze 6.01.148

Hromadné výpočty pro recovery standardy

Verze 6.01.147

Povolen export z předregistrace

Verze 6.01.146

Revize zaokrouhlení faktur

Verze 6.01.145

Zveřejněna možnost druhého spuštění Labsystému na jednom PC

Verze 6.01.144

Drobné vizuální opravy formulářů bez vlivu na funkčnost

Verze 6.01.143

Importy kontrolních vzorků s nastavitelnou předponou.

Verze 6.01.142

Nové kontroly použití neplatných parametrů.

Verze 6.01.141

Možnost porovnávání hodnoty s CCalfa CCbeta.

Verze 6.01.140

Možnost při odesílání mailu dát do předmětu seznam čísle vzorků.

Verze 6.01.139

Rozšířena evidence LOD,LOQ.

Verze 6.01.138

Možnost práce s várkami mezi díly knihy. Společné várky.

Verze 6.01.137

Rozšíření možnosti nastavení přezkoumání položek.

Verze 6.01.136

Standardizovány funkce pro mobilní aplikaci.

Verze 6.01.135

Rozšíření možností umístění laboratorního deníku.

Verze 6.01.134

Překlad parametrů u norem povolen.

Verze 6.01.133

Přesun mezi zakázkami - ošetření problematických stavů.

Verze 6.01.132

Nová evidence zooplanktonu.

Verze 6.01.131

Evidence generovaných PDF

Verze 6.01.130

Rozšíření stabilitních studiií

Verze 6.01.129

Doplněna možnost přístupu k odkazům (fotky, texty) k zakázkám a vzorkům bez nutnosti provázání, pomocí jmenné konvence

Verze 6.01.128

Nový typ výpočtu - výpočet sumy bez omezení počtu parametrů
Hromadná editace velkých textových položek doplněna o možnost přidávání textu
Zaveden přístup k deníku pro záznamy různých akcí nezávisle na vzorcích

Verze 6.01.127

Při fakturaci zavedena možnost výběru ceníku.
Hromadné smazání ceníkových položek v kalkulaci vzorku.

 • Verze 6.01.126
  • Zpřístupněna z hlavního okna stránka www.labsys.cz se změnami.
  • Výpočty komplexní doplněny o přepínání výpočtu LOD a LOQ
  • Laboratorní deník doplněn o export do Excelu.
  • Plánování odběru sterilizátorů doplněno o export do Excelu, rozšířen počet zobrazovaných sloupců (typ, výr. číslo ap.)
  • Při výběru materiálu obnovena možnost zobrazení normy.
  • Rozšířeny možnosti výběru mailových adres pro odesílání dokumentů.
  • Zmírněna kontrola povinných údajů při zápise metrologických kontrol (možnost vypnout povinnost důvodu)
  • Filtrování v archivu doplněno o datum odeslání PDF (pokud je evidováno).
  • Evidence stabilitních studií rozšířena na 5 možností teplot a vlhkostí.
  • Řešeny výpisy použitých přístrojů v odběrových protokolech pomocí metrologie.
  • Možnost rozšíření popisu uživatelského číselníku až na 2000 znaků.
 • Verze 6.01.125
  • Individuální nastavení kroku kolečka na myši v seznamech.
  • Úpravy exportu ČHMU pro biotu.
  • Možnost podmínit schválení SQL dotazem, obsahujícím speciální podmínky pro schválení.
  • Doplněna vlastnost "Bez DPH" pro zákazníka.
 • Verze 6.01.124
  • Možnost zobrazit výsledky v seznamu vzorků v samostatných sloupcích pro jednotlivé údaje.
 • Verze 6.01.123
  • Export do Excelu pro tiskové matrice může být s texty nezkrácenými pro sestavení tabulky v tiskové podobě (exportují se texty delší než se zobrazují).
 • Verze 6.01.122
  • Evidence výtěžnosti
  • Možnost kontrolního vzorku k více várkám současně.
  • Zjednodušení přístupu k experimentálním vstupům vzorků várky (i k ref. materiálům)
  • Možnost navázat zápis exp. vstup; na laboratorní deník.
  • Výpočet LOQ na základě SD slepých pokusů.
 • Verze 6.01.121
  • Vedení laboratorního deníku - záznamů o provedených úpravách a přípravách vzorku
  • Možnost doplnění analytických várek o kontr.vzorky
  • Zjednodušení přístupu k experimentálním vstupům vzorků várky (i k ref. materiálům)
  • Nové formáty pro Export XML pro ČHMÚ.
  • Další hromadné opravy v metrologii.
  • Doplnění historie metrologie o editaci dosud nevyplněné hodnoty.
  • Nové možnosti vedení rozdělovníku protokolů.
 • Verze 6.01.120
  • Zjednodušení importu z Excelu pro více listů jednoho sešitu
  • Import LOQ z Excelu
  • Nové výpočtové schema pro přepočet importovaných dat pro více vzorků a stanovení současně
  • Systém výjimek pro počty kolonií - PiVo.
  • Export faktur ve formátu ISDOC pro informační systém QI.
 • Verze 6.01.119
  • Evidence pracovníka, který připravuje várku (doplnění stávajícího údaje, kdo analyzuje).
  • Podmínky pro sestavení várky doplněny o nové možnosti (jen podle konfigurace).
  • Archiv kalkulací zpřístupněn.
  • Nové výchozí nastavení regulačních diagramů - "ref. hodn. +- 3SD".
  • Akce pro hromadné generování PDF z archivu.
 • Verze 6.01.118
  • Možnost připojování příloh v PDF k exportu z Labsystému do PDF.
  • Zjednodušení importů z ICP.
  • Revize aparátu pro automatické rozdělování práce formou analytických várek.
  • Nové možnosti zviditelnění elektronického podpisu.
 • Verze 6.01.117
  • Možnost rozdělení výpočtů pro jednotlivé knihy.
  • Rozšíření počtu odkazů v některých číselnících.
  • Rozšíření možností tisku čárových kódů.
 • Verze 6.01.116
  • Doplněn dopočet rozdílových parametrů oproti plnicí vodě.
 • Verze 6.01.115
  • Do přehledu počítačů doplněny informace o národním nastavení, klientu ORACLE ap.
  • Hromadné opravy převedeny na nové komponenty. Je možné přímo vkládat velké texty (nad 255 znaků) do tabulky. Je možné hromadně vkládat odkaz na soubor.
  • Vyřešen export plavenin pro ČHMU - rozdělení 1 vzorku na 2 frakce.
  • Úpravy v editaci hydrobiologických ukazatelů.
  • Nové funkce pro pojmenování exportovaných PDF.
 • Verze 6.01.114
  • Elektronický podpis zjednodušen na jedno vložení hesla k certifikátu pro celou práci s Labsystémem. Je možné nastavit automatické generování PDF i s podpisem a formáte PDF/A.
  • Možnost evidence oddělení u fakturovaných výkonů - na základě pracovníka, který zapsal výsledek.
  • Možnosti přepočtů různých formátů GPS souřadnic.
 • Verze 6.01.113
  • Je možné ukládat data přímo do XLS nebo do XLSX souborů bez nutnosti spuštěného Excelu.
  • Možnost kontrolu importu dat regulačních diagramů podle jednoznačného identifikátoru, aby nedošlo k vytvoření více záznamů stejné hodnoty.
  • Rozšíření možností ukládání tisků do archivu bez nutnosti tisku.
 • Verze 6.01.112
  • Lze nahradit odesílání přes poštovní rozhraní přímou komunikací s Outlookem (pro všechny nebo pro konkrétní počítač).
 • Verze 6.01.111
  • Možnost přidělení reg. diagramů konkrétním osobám (např. pro hlášení o nutnosti dalších bodů).
  • Úpravy v dopočtu limitu pro REDOX u bazénových vod.
 • Verze 6.01.110
  • Příprava na komunikaci s mobilní aplikací pro vzorkaře.
  • Možnost kopírování plánů odběrů mezi roky.
 • Verze 6.01.109
  • Komunikace s ekonomickým systémem GINIS.
 • Verze 6.01.108
  • Zpřehlednění editace práv pro pracovníky.
 • Verze 6.01.107
  • Příprava pro importy vzorků z XML (základní funkce, konečné řešení je vždy podle konkrétního tvaru XML).
 • Verze 6.01.106
  • Editace LOD a LOQ umožněna u výsledků.
 • Verze 6.01.105
  • Uživatelská definice stupňů akreditace.
 • Verze 6.01.104
  • Příprava na schvalovací tiskový archiv..
 • Verze 6.01.103
  • Možnost druhého spuštění Labsystému jen pro prohlížení.
 • Verze 6.01.102
  • Změny v nastavení řazení plánovaných vzorků.
 • Verze 6.01.101
  • Možnost rozdělit matrice do skupin a opatřit komentářem.
  • Evidence změn v matricích novým způsobem.
 • Verze 6.01.100
  • Kontrola plánování sterilizátorů.
 • Verze 6.01.99
  • Nové režimy hodnocení dodavatelů.
 • Verze 6.01.98
  • Možnost vybraných regulačních diagramů jen pro evidenci, ne pro regulaci.
 • Verze 6.01.97
  • Optimalizace rychlosti seznamu vzorků.
 • Verze 6.01.96
  • Možnost omezit fakturaci na díly knihy.
  • Rozšíření možností čarových kódů.
 • Verze 6.01.95
  • Vícebarevné rozlišení lhůt analýz.
 • Verze 6.01.94
  • Kalibrace Evidence kalibrací přepracována :
   - doplněn výběr pomocí stromu
   - doplněny evidované údaje
   - kalibrace lze vytvořit nezávisle na výpočtech
   - doplněno zpracování odečtu z kalibrace
   - doplněn tisk kalibrační křivky o nové údaje
   - kalibrace lze dělit po knihách
  • Regulační diagramy
   - doplněna možnost přehodnotit regul. diagramy podle referenčních hodnot nejistot stanovení
   - definice RD i kontrolních vzorků soustředěna do jednoho dialogu
   Při zápisu hodnot regulačních diagramů v kontrolním vzorku je možno provést hodnocení.
 • Verze 6.01.93
  • Evidence pracovníků
   - doplněna neplatnost položky
   - standardně doplněn mail a funkce pracovníka
  • PiVo
   - rozšířeno o načítání číselníků ze stránek SNZR
   - začleněno do Labsystému
   - vytvořena pevná definice v číselníku míst odběru
 • Verze 6.01.92
  • Evidence
   Doplněna možnost definovat další informace o vzorku, ukládané mimo základní data vzorků. tyto údaje mohou rozšířit obrazovku vzorku o další dvě záložky
   Podrobněji v odkaze.
  • Kontrola kvality Práce s regulačními diagramy obohacena o zrychlený přístup k informacím pomocí stromového výběru hledaného regulačního diagramu.
 • Verze 6.01.91
  • Možnost pravidelných hlášení pro uživatele nebo počítač - v nastaveném intervalu se zobrazí výsledek SQL dotazu - konfigurace textů 117.
 • Verze 6.01.90
  • Metrologie
   -doplněna možnost složky v metrologii
   -nové konfigurace skrývání a přemisťování položek
   -založení položek doplněno do historie
  • Tisk
   - možnost třídit tabulku se vzorky podle zvoleného datumu
  • Help
   - formát helpu změněn z HLP na CHM (formát HLP nebude nadále podporován v nových verzích Windows)
   - pro konfigurace zobrazí HELP přímo konkrétní číslo konfigurace
  • Excel
   - i pro přímý přenos je možno odfiltrovat znaky <,>
  • Import dat
   - možnost importovat i k parametrům s formátem
   - pokud je požadován přepočet jednotek, je nově zavedena kontrola, zda přepočet existuje, pokud ne, import hodnoty není povolen
  • Upgrade
   - nová verze upgradovacího programu UPGRADE.EXE
   - nové vlastnosti vhodné zejména pro pomalejší přenosové linky
   - zobrazuje průběh
   - hledá ne novější soubory, ale rozdílné - lze tedy vrátit i starší verzi, zopakuje přenos, pokud neproběhl celý
 • Verze 6.01.89
  • Připraven export ve formátu XML pro ČHMÚ, ZVHS
  • Možnost doplnit schvalování o exporty, tisky a odesílání
  • Možnost hromadného tisku z archivu
  • Evidence akreditačních návštěv
  • Mailové hlášení schválení a registrace
  • Langelierův index doplněn k parametrům do výpočtů voda
 • Verze 6.01.88
  • Rozšíření metrologie ke snadnější evidenci referenčních materiálů a příručního skladu.
  • Rozšířené hodnocení vzorků podle rozhodnutí o vypouštění odpadních vod.
  • Možnost evidence objemů vypouštění odp.vod. s následným zpracováním.
  • Doplněny nové možnosti pro tisk a export výčtových parametrů.
  • Uživatelská definice nových podmínek pro ceníkové položky.
 • Verze 6.01.87
  • Rozšíření modulu, zabezpečující upozornění na informace související se zpracovávanými vzorky (při schvalování, tisku , fakturaci atd.) a na informace termínově vázané (upozornění vybraným osobám na vzorky po lhůtě, požadavky na kalibrace přístrojů, …)
  • Třídění strukturovaných číselníků doplněno o možnost přepnutí na textový kód.
  • Možnost zamknout matrici pro editaci.
  • Zobrazení souvisejících vzorků – (podle stejné šarže apod.)
  • Nastavení opakování stanovení.
  • Možnost opravy analytických várek.
 • Verze 6.01.86
  • Hromadné generování definic regulačních diagramů
  • Odesílání více dokumentů najednou z archivu ve formátu PDF na jednu adresu
  • Provázání hromadných výpočtů s mezihodnotami )
 • Verze 6.01.85
  • Jednodušší varianta plánování a sledování plnění plánu – pouze počty odběrů za rok bez určování termínů a navázání na předvolené vzorky.
  • Uživatelské definice tisků a přehledů v číselnících.
  • Přihlašování spojené s upozorněním na údaje, důležité pro přihlášenou osobu.
 • Verze 6.01.84
  • možnost číselně zadat počet opakování pro stanovení pro statistiky
  • obecný export do XML s rozsáhlou definicí
  • směrování zpráv ke vzorkům na různé akce
  • možnost zasílání zpráv k více vzorkům současně
  • zvýraznění vzorků se zprávou
  • možnost vedení podrobnějších žurnálů k zákazníkům
  • možnost tisku současného zhodnocení všech regulačních diagramů
  • export nalezených organismů po skupinácc
  • možnost vložení dílčích hodnot (mezihodnot) pro logické parametry
  • zkušební tisky dokumentů bez poznačení a archivace
  • skládání rozsahů analýz z podrozsahů analýz
  • možnost vyčlenit „Ostatní matrice“ do specifických akcí
  • rychlý výběr ve strukturovaných seznamech s filtrací
 • Verze 6.01.83
  • povoleno více parametrů grafu statistiky
  • zpřístupněny kontakty a záznamy k nim u zákazníků
  • import z XML PiVo
 • Verze 6.01.82
  • zavedení nového režimu kalkulace bez předchozího ocenění vzorků (vždy až po provedení ruční kalkulace)
  • hodnocení bazénových vod vůči plnicí vodě v tiskovém výstupu
 • Verze 6.01.81
  • rozšíření aparátu hodnocení norem o zohlednění nejistoty
  • metrologie doplněna o další informace a konfigurace názvů položek
  • možnost sestavení analytických várek po variantách parametrů
  • smazání nebo stornování várky, pokud není vytištěna
 • Verze 6.01.80
  • možnost importu dat z XML souboru vygenerovaného pro Pivo
  • výpočet celkové mineralizace zahrnut mezi dopočty voda
  • výběr ze všech skupin doplněn do výběru ze seznamu parametrů
 • změny 2004
  • vytvořen aparát šablon pro rychlý přístup k informacím
  • možnost exportu dat do rozhraní Ministerstva zdravotnictví
  • export tiskových výstupů do Excelu
  • nový formát export dat ČHMU
 • změny 2003
  • metrologická evidence rozšířena a nasazena u několika zákazníků
  • zavedena evidence rozhodnutí o vypouštění odpadních vod včetně hodnocení
  • systém norem rozšířen na zpracování více typů norem (MH, DH apod.)
  • přenos do Excelu převeden z DDE technologie na OLE
  • export dat do ZVHS - Salamander
  • odsouhlasena kompatibilita Labsystému s ORACLE 9
  • evidence souvisejících metod a dokumentů rozšířena
  • nabídka přístupu k datům přes www
  • možnosti tiskových matric významně rozšířeny směrem k SQL
 • změny 2002
  • zprovozněna konference Labsystém C/S kde můžete své problémy a jejich řešení sdílet s ostatními uživateli Labsystému
  • generování obálek pro organizaci administrativy
  • práce s rozdělovníkem tiskových výstupů
  • práce s verzemi norem (historickými nebo pro zákazníky)
  • využití tisku do pdf
  • uživatelsky definované filtry vzorků
  • rozšířené možnosti schvalování, fakturaci
  • zaveden status "neodebraný vzorek"
 • změny 2001
  • Doplněno:
   • přepočty v tiskových matricích
   • dokončen aparát "zakázek" - uživatelsky definovatelných
   • rozšířeny možnosti SQL servisu jako nástroje pro získání informací z Labsystému
   • zavedeny složky - systém velmi přehledného seskupování vzorků podle konkrétní vlastnosti
   • rozšířena práce s normami
   • možnost předdefinovat exporty přímo do Excelu
   • do tisků a exportů doplněna možnost rozlišit výsledky podle materiálu a místa odběru v opakováních po dnech - vznikl tak nástroj na vytváření složitějších časových přehledů
  • Uživatelům je dána k dispozici metrologická a skladová evidence:
   • evidence přístrojů se základními údaji a plánováním metrologických kontrol
   • evidence referenčních materiálů se sledováním množství a expiru
   • skladová evidence se sledováním množství a výdejem a příjmem přes čarový kód