CROSS Zlín a.s.

Laboratorní informační a řídící systémy (LIMS)
Softwarové služby pro analytické laboratoře

LABSYSTÉM CLIENT/SERVER - verze 7

leden 2017 V provozu ostré laboratorní evidence

červen 2017 Zahájen prodej

červen 2017 Zahájena implementace ve 4 laboratořích 

 

Nové a rozšířené evidence

 • Řízená dokumentace   - evidence, řízení pracovního cyklu dokumentů
 • Evidence neshod - evdience + řízení
 • Metrologická evidence
 • Evidence hodnocení dodavatelů
 • Kontakty se zákazníky
 • Cenové nabídky
 • Personální evidence
 • Evience mezilaboratorních porovnávacích zkoušek
 • Libovolné další evidence (dozorové návštěvy, roztoky, ...)

Plánovaní odběrů

 • Dlouhodobé plánování 
 • Operativní plánování
 • Plánovací kalendář (odběry, lidé, auta)

  

Práce s číselníky

 • Struktura číselníků, formuláře, data v seznamech - vše uživatelsky nastavitelné
 • Rozsáhlá evidence změn v datech, nastavitelná uživatelsky 
 • Nastavení číselníků ke schvalování jednotlivých položek
 • Evidence kdo a kdy schválil 

Design

 • Nový vzhled
 • Jednotné ovládání
 • Spuštění více akcí současně
 • Dokovací systém
 • Zoomování seznamů
 • Pamatování stavu oken

Akce

 • Doplnění nových možností nastavení do akcí se vzorky.
 • Jednodušší práce se zakázkami
 • Větší počet tiskových akcí
 • Loga a obrázky v databázi bez uložení v souborech